Organizator:

  • GaMP Sp. z o.o.
  • Al. Konstytucji 3 Maja 8
    65-803 Zielona Góra
  • +48 68 410 56 00
    +48 68 410 56 25
  • sales@gamp.pl

NIP: 929-171-21-63
Regon: 978057155

Bank: Alior Bank S.A.
Nr konta: 03 2490 0005 0000 4530 7385 9126

KRS: 0000186894
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 162.000 PLN